กระบวนการงานกลึง

กระบวนการงานกลึง
การขึ้นรูปชิ้นงานทรงกระบอก ให้ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด
เช่น ชิ้นงานจำพวก เพลา, งานกลึงภายใน เช่น บู๊ต, กระบอกสูบ, การกลึงเกลียว เป็นต้น
ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง คือ
1. ความเร็วรอบ ที่ชิ้นงานจะหมุนต่อนาที (r.p.m.)
2. ความเร็วตัด (m/mm)
3. อัตราการป้อน ต่อหนึ่งรอบการหมุน (mm./rev.)
4. อัตราการป้อนต่อนาที (mm./min.)
5. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงาน
6. ระยะความยาวของงาน
7. ระยะเวลา

กลึงปอกผิว
เป็นลักษณะของการกลึงชิ้นงานตามแนวขนานเพลาจับยึดของเครื่องกลึง ถ้าเป็นการกลึงปอกภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงานจะเล็กลง ชิ้นงานจะหมุน ส่วนมีดกลึงจะเคลื่อนที่เข้าออกในแนว X (ด้านตั้งฉากกับ spindle) เพื่อควบคุมความโต และ เลื่อนซ้าย-ขวาในแนวแกน Z (แนวเดียวกับ spindle) เพื่อควบคุมความยาวแนวกลึง

การกลึงตกร่อง (กลึงเซาะร่อง)
เป็นลักษณะของการกลึงปอกและกลึงปาดหน้าผสมผสานกันขึ้นอยู่กับขนาดของร่องและความเรียบผิวที่ต้องการในแต่ละด้าน บางครั้งจำเป็นต้องใช้มีดกลึงตกร่องชนิดพิเศษ

การกลึงเกลียว
ลักษณะของการเคลื่อนที่ของมีดกลึงในงานกลึงเกลียว จะคล้ายกับการกลึงปอกซึ่งจะมีทั้งการกลึงเกลียวภายนอกและการกลึงเกลียวภายใน แต่จะต่างกันตรงที่การเคลื่อนที่ของการกลึงปอกจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ทำให้ชิ้นงานมีลักษณะเรียบ ส่วนการเคลื่อนที่ของการกลึงเกลียวเป็นการเคลื่อนที่ตามระยะ pitch ของเกลียวตามที่เรากำหนด โดยเครื่องกลึงแบบอัตโนมัติ (CNC machine) จะเป็นการเคลื่อนที่ตามโปรแกรมสามารถปรับขนาดของเกลียวได้ตามอิสระหลากหลาย บางครั้งจำเป็นต้องใช้มีดกลึงเกลียวชนิดพิเศษเพื่อขนาดที่ต้องการ
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากในการกลึงเกลียว
1. ความหนาของเศษ
2. อัตราการป้อนเข้า
3. อุณหภูมิที่เหมาะสม
4. แรงดันน้ำยาหล่อเย็นเพื่อการตัดเฉือน
5. มุดมีดกลึงเกลียวแต่ละชนิด

ในแต่ละกระบวนการมีความยากง่ายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้งานเครื่องจักรแต่ละชนิด เทคโนโลยีของเครื่องจักรแต่ละยี่ห้อย่อมมีความแตกต่างกันไป

Credit :
CNC มีเรื่องเล่า
https://www.blockdit.com/posts/60685798c70315111116e843

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th
Line : @ptsc