การล้าง filler ของคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower)

การล้าง filler ของคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมากเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำความเย็นและความปลอดภัยของระบบทำความเย็น สาเหตุที่การล้าง filler เป็นเรื่องสำคัญมีดังนี้:

1. ลดการสะสมของสารสกปรก: เมื่อคูลลิ่งทาวเวอร์ทำงานนาน ๆ จะมีสารสกปรกหรือคราบตะกอนที่สะสมอยู่ใน filler ที่ทำหน้าที่ระบายความร้อน การล้าง filler จะช่วยล้างสารสกปรกนี้ออกไป ทำให้มีการสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ระบบทำความเย็นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากขึ้น

2. ลดการเกิดความร้อนเกิน: การสะสมของสารสกปรกที่ใน filler อาจทำให้พื้นที่สำหรับการสัมผัสกับอากาศเกิดการลดลง ทำให้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศน้อยลง ซึ่งทำให้ความร้อนในน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์เพิ่มขึ้นและทำให้ระบบทำงานหนักขึ้น การล้าง filler ทำให้เกิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนมากขึ้น ลดความร้อนในน้ำและทำให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ป้องกันการเกิดภาวะที่น้ำส่งกลับ: เมื่อมีคราบตะกอนหรือสารสกปรกสะสมใน filler อาจทำให้ท่อน้ำที่ส่งกลับไปยังระบบทำความเย็นมีการตีกลับ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นลดลง การล้าง filler จะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบทำความเย็นที่เกิดจากการตีกลับของน้ำส่งกลับ

4. ความปลอดภัย: การทำความสะอาดและล้าง filler เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย ถ้ามีสารสกปรกหรือคราบตะกอนสะสมใน filler อาจทำให้เกิดการสะเทือนน้ำในระบบทำความเย็น ซึ่งอาจทำให้ระบบมีการเกิดภาวะเปิดดูดอากาศ หรือทำให้คูลลิ่งทาวเวอร์ทำงานไม่เป็นอย่างปลอดภัย การล้าง filler จึงเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของคูลลิ่งทาวเวอร์

สรุปคือ การล้าง filler ของคูลลิ่งทาวเวอร์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาประสิทธิภาพในการทำความเย็น ลดความเสียหาย และเพิ่มความปลอดภัยในระบบทำความเย็น

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th
Line : @ptsc