กุญแจสำคัญในการบรรลุการควบคุมกระบวนการผลิต

ข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุการควบคุมกระบวนการผลิต ลูกค้า Equator™ จำนวนมากได้รับประโยชน์จากโซลูชันเครื่องมือกลแบบบูรณาการโดยใช้ซอฟต์แวร์ Intelligent Process Control (IPC) ของ Renishaw และตอนนี้ ข้อมูลออฟเซ็ตที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของ IPC สามารถป้อนลงในแพลตฟอร์มข้อมูลการผลิต Renishaw Central ได้แล้ว เมื่อใช้ร่วมกับข้อมูลจากอุปกรณ์ Renishaw อื่นๆ เช่น หัววัดของเครื่องมือกล สามารถใช้เพื่อสร้างรูปภาพของกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ดูรายละเอียด ระบบ IPC ของ Equator gauging system ได้ที่

https://bit.ly/3FGFMnc

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th
Line : @ptsc