ดอกว่าน special : Allied Machine and Engineering

ดอกว่าน special AMEC : สั่งทำพิเศษ สำหรับเจาะเหล็กบีม เหล็กก่อสร้าง สว่านสำหรับ radial drilling machine ดอกสว่านขนาดใหญ่ ดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดอนเสิร์ท เจาะรู พร้อมแชมฟอร์ step drill

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th