ประมวลภาพงาน อบรม Renisahaw Training to The Growth โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท เรนิชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

คลาสเสริมความรู้สินค้าเครื่องมือวัด Renishaw
ให้กับ วิศวกรขาย และตัวแทนจำหน่ายของเรา
เรียนรู้ประเภทของเครื่องมือวัดเรนิชอร์
รวมไปถึงการอัพเดทผลิตภัณฑ์ของเครื่องมือวัด
ที่ทำให้การวัดชิ้นงาน วัดเครื่องมือ เครื่องจักร
ให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมอบรมดังนี้
1. DAISAE METROLOGY (ไดแซอิ เมโทรโลยี)
2. Tooling Services Centre (ทูลลิ่ง เซอร์วิส เซ้นเตอร์)
3. Sahatool Engineering (สหทูลเอ็นจิเนียริ่ง)
4. Future Supreme (ฟิวเจอร์ สุปรีม)
5. O’Connor’s (Thailand) (โอคอนเนอส์ ประเทศไทย)
6. Iwase (Thailand) (อิวาเซะ ประเทศไทย)
7. GTS เจนเนอรัล ทูลลิ่ง ซิสเต็ม
8. Siam Tomei (สยาม โทเมะ)
9. บี.พี.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส
.
เพิ่มขีดความสามารถในการบริการลูกค้าของเรา
และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกอุตสาหกรรม
#Renishawthai #ptsc #training #metrology #calibration
#FutureSupreme #GTS #BPC #STE #TSC #Daisae #SiamTomei
#IwaseThai #OconnerThai

https://www.facebook.com/ptsc.cuttingtools/posts/4158669697477166

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th