ประเภทการควบคุมของ WattPilote

DigitalWay WattPilote ทำหน้าที่ช่วยควบคุม และป้องกันไม่ให้ทูลหัก ทูลสึก และจะนำค่ากำลังไฟฟ้าของ Spindle และแกนมาวิเคราะห์สภาพของทูลขณะทำงาน

 

Energy Control


เป็นการตรวจสอบทูลสึกแบบ Real Time โดยนำค่ากำลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาวิเคราะห์ สามารถช่วยเพิ่มจำนวนของชิ้นงานที่จะทำการแมชชีน อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสที่ทูลจะแตกหักระหว่างการทำงาน

WattPilote จะนำกำลังไฟฟ้าที่ได้มาทำการเฉลี่ย เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มการสึกหรอของทูล จนถึงระดับการสุกหรอที่ผู้ใช้งานกำหนดเอง โดยระบบจะส่ง alarm แจ้งเตือนผู้ใช้งาน ให้ทำการเปลี่ยนทูล ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการเปลี่ยนทูล เนื่องจากอายุการใช้งานของแต่ละทูลมีความแตกต่างกัน แต่เนื่องจากมีการนำค่ากำลังไฟฟ้ามาเป็ฯตัวกำหนด ทำให้เราสามารถทราบถึงสภาพอายุของทูลแต่ละตัวได้อย่างแท้จริง

 

Power Control


เป็นการนำลักษณะค่ากำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นขณะแมชชีนงานของแต่ละทูล มาสร้างเป็นกราฟ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการชน การแตกหัก หรือการทำงานผิดทูล หรือตรวจงานแมชชีนซ้ำ โดย power control จะทำการสร้างกราฟหลักสำหรับใช้อ้างอิงทูลใหม่ขึ้นมา หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงของค่าไฟสูง และต่ำที่สุดที่ตั้งไว้ หากสูงหรือต่ำกว่ากราฟที่ตั้งไว้ ระบบจะส่ง alarm แจ้งเตือนผู้ใช้งาน

สำหรับทูลที่มีขนาดใหญ่ เวลาหักหรือชนค่าไฟฟ้าจะเกิดการกระชาก ทำให้ค่ากำลังไฟฟ้าจะวิ่งไปถึงจุดสูงสุดที่ตั้งไว้ ส่วนทูลขนาดเล็ก เวลาหักและมีการแมชชีนชิ้นงานซ้ำ ค่ากำลังไฟฟ้าจะตกลงมาต่ำกว่ากราฟ

 

Derivative Control (Patented)


เป็นฟังก์ชั่นตรวจจับทูลหัก และสึก เหมาะกับทูลแบบเปลี่ยนเม็ดมีด หรือการแมชชีนที่ที่มีการเปลี่ยนของค่ากำลังไฟฟ้าที่ต่ำมากๆ โดย Derivative จะอาศัยหลักคณิตศาสตร์มาคำณวณค่ากำลังไฟฟ้าช่วงทำงานคงที่ เป็นจุด set point ของกราฟ และนำค่า overshoot ของกำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงของการทำงานมาใช้วิเคราะห์ทูลหัก และทูลสึก

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มกรุณาติดต่อ 02-3704900 อัตโนมัติ 10 สาย

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th