ปั๊มน้ำสำหรับงานก่อสร้าง

รุ่น : EVM Series

ปั๊มแนวตั้ง ชนิดหลายใบพัด

รุ่น : MS Series

ปั๊มแนวนอน ชนิดหลายใบพัด

รุ่น : MSS

ปั๊มแนวนอน ชนิดหลายใบพัด

รุ่น : UD3

ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน

รุ่น : UN3

ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน

รุ่น : UT

ชุดปั๊มน้ำขึ้นที่สูง