ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

รุ่น : CDX

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดใบพัดเดี่ยว หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน ไฟล์ข้อมูล : Model CDX

รุ่น : 2CDX

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดใบพัดคู่ หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : 3 Series (2 Poles)

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที) หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : 3 Series (4 Poles)

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 1,500 รอบ/นาที) หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : 3D Series (2 Poles)

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที) หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : 3D Series (4 Poles)

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 1,500 รอบ/นาที) หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : CM (A-B-C-D)

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดใบพัดเดี่ยว หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : CDA

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดใบพัดคู่ หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : JEX

ปั๊มหอยโข่ง ชนิด Self Priming หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : JESX

ปั๊มหอยโข่ง ชนิด Self Priming หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : MATRIX

ปั๊มแนวนอน ชนิดหลายใบพัด หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : COMPACT

ปั๊มแนวนอน ชนิดหลายใบพัด หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : EVM Series

ปั๊มแนวตั้ง ชนิดหลายใบพัด หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน, 5.ปั๊มน้ำสำหรับงานก่อสร้าง

รุ่น : LPS

ปั๊มแนวตั้ง ชนิด Inline หมวดหมู่: 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : LPDA

ปั๊มแนวตั้ง ชนิด Inline หมวดหมู่: 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : FSDA

ปั๊มหอยโข่ง ชนิด Closed Couple หมวดหมู่: 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : FSA

ปั๊มหอยโข่ง (มาตรฐาน JIS) หมวดหมู่: 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : GS

ปั๊มหอยโข่ง (มาตรฐาน DIN) หมวดหมู่: 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : GSS

ปั๊มหอยโข่ง (มาตรฐาน DIN) หมวดหมู่: 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : GSO

ปั๊มหอยโข่งอุตสาหกรรม (มาตรฐาน ISO2858/5199) หมวดหมู่: 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

รุ่น : IFW

ปั๊มหอยโข่งอุตสาหกรรม หมวดหมู่: 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

รุ่น : TFS-TLS

ปั๊มหอยโข่งอุตสาหกรรม หมวดหมู่: 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

รุ่น : CSA-CNA

ปั๊มชนิด Double Suction หมวดหมู่: 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 4.ปั๊มน้ำสำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน

รุ่น : SAL

ปั๊มสำหรับน้ำโคลน หมวดหมู่: 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

รุ่น : GP

ปั๊มใบพัดเฟือง

รุ่น : NSP-NLP-NLF

ปั๊มชนิด Magnetic Coupled

รุ่น : DBU2

รุ่น : SZ ปั๊มชนิด Mixed Flow

รุ่น : FQ-FQD

ปั๊มชนิด Self Priming

รุ่น : SQ

ปั๊มชนิด Self Priming

รุ่น : SQPB

ปั๊มชนิด Self Priming แบบขับด้วยสายพาน

รุ่น : SQPB Seawater

ปั๊มชนิด Self Priming สำหรับน้ำทะเล แบบขับด้วยสายพาน

รุ่น : MS Series

ปั๊มแนวนอน ชนิดหลายใบพัด

รุ่น : MSS

ปั๊มแนวนอน ชนิดหลายใบพัด

รุ่น : BMS

Stainless Steel Submersible Pumps

รุ่น : IDROGO

ปั๊มจุ่ม ชนิดหลายใบพัด

รุ่น : WINNER 4N

ปั๊มบ่อบาดาล ขนาด 4″

รุ่น : SB3

ปั๊มบ่อบาดาล ขนาด 3″

รุ่น : 4BHS

ปั๊มบ่อบาดาล ขนาด 4″

รุ่น : SF6

ปั๊มบ่อบาดาล ขนาด 6″

รุ่น : UD3

ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 5.ปั๊มน้ำสำหรับงานก่อสร้าง

รุ่น : UN3

ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 5.ปั๊มน้ำสำหรับงานก่อสร้าง

รุ่น : UT

ชุดปั๊มน้ำขึ้นที่สูง หมวดหมู่: 1.ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอาศัย, 2.ปั๊มน้ำสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, 5.ปั๊มน้ำสำหรับงานก่อสร้าง