รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดย PTSC

47 นิคม 15 จังหวัด

ภาคเหนือ
พิจิตร
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร (Northern Region Industrial Estate – Phichit)
ลำพูน
– นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน (Northern Region Industrial Estate)

ภาคกลาง และภาคตะวันออก
กรุงเทพ
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพฯ (Bangchan Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ (Lat Krabung Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ (Anya Thani Industrial Estate)
– นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ (โครงการ 2)
ปทุมธานี
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี (Nava Nakorn Industrial Estate)
ฉะเชิงเทรา
นิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา (304 Industrial Park)
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา (Wellgrow Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา (Gateway City Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา (TFD Industrial Estate)
ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (Hemaraj Chonburi Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (Amata Nakorn Thailand)
– นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี (Pinthong Industrial Estate)
– นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี (Laem Chabang Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี (Panthong Kasem Industrial Estate)
– นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
ปราจีนบุรี
นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี (304 Industrial Park)
นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (Kabinburi Industrial Estate)
– นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
เพชรบุรี
นิคมอุตสาหกรรมบริการ เพชรบุรี (Service & Tourism Industrial Estate)
พระนครศรีอยุธยา
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า (Hi-Tech Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุํํธยา (Bangpa-in Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร (Saharattana Nakhon Industrial Estate)
ราชบุรี
นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (Ratchaburi Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมวีอาร์เอ็ม ราชบุรี (VRM Industrial Estate)
ระยอง
– นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มาบตาพุด (Hemaraj Eastern Industrial Estate – Map Ta Phut)
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ระยอง (Phadaeng Industrial Estate)
– นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
– นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates)
– นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยอง (RIL Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือเอเซียเทอร์มินัล ระยอง (Asia Terminal Industrial Estate)
นิคมอุตสากรรมระยอง บ้านค่าย (Rayong Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ระยอง (Lakchai Muang Yang Industrial Estate)
ประจวบคีรีขันธ์
นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ (Bangsaphan Industrial Estate)
สมุทรปราการ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู (Bangpoo Industrial Estate) 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี (Bangplee Industrial Estate)
– นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)
สมุทรสาคร
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (Samut Sakhon Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร (Sinsakhon Printing City Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร สมุทรสาคร (Maharaj Nakorn Industrial Estate)
สระบุรี
นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย สระบุรี (Kaeng Khoi Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี (Nong Kae Industrial Estate)

ภาคใต้
สงขลา
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ สงขลา (Southern Region Industrial Estate)
ปัตตานี
นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปัตตานี (Halal Industrial Estate)

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th