ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด และ บริษัทในเครือ ทูลลิ่ง กรุ๊ป

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th