คุณกิตติวัฒน์ Renishaw Thailand

ร่วมแสดงสินค้า หัวโพรบ Renishaw ในงาน Metalex 2015

บริษัทเราได้ร่วมกับ บริษัท เรนิชอร์ ประเทศไทย จำกัด ออกงานแสดงสินค้า Thai Metalex 2015 ภายในงานได้แสดงสินค้าหัวโพรบสำหรับเครื่อง CMM และ CNC Probe รวมถึง Stylus accessory ต่างๆมากมายหลายรุ่น พบกับเราและ เครื่องมือวัด Renishaw ทุกปีที่งาน Thai Metalex

หัวโพรบ Renishaw รุ่นต่างๆ

Renishaw Equator 300

Renishaw QC20 Ballbar

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th