หลักสูตร Smart Leader

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ได้จัดอบรมหลักสูตร Smart Leader
ให้กับพนักงาน โดยเชิญ วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
เวลา 09.00-16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th
Line : @ptsc