เครื่องมือกลึงปอก

AddY-axisTurn

เครื่องมือกลึงแกน Y พร้อมข้อต่อ PSC สำหรับเครื่องจักรหลายภารกิจ

AddMultiTurn

เม็ดมีด 6 มุมเพื่อความคล่องตัวสูง ประหยัด และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

TungBoreMini

เครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับงานเจาะ และงานกลึง

MiniForce-Turn

เม็ดมีดมุมบวกใช้ได้สองด้านเพื่อความประหยัด

ISO-EcoTurn

เพิ่มความคุ้มค่า: ขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพการตัดเฉือนยังคงเดิม

TurningA

ระบบจับยึดสองชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

TungTurn-Jet

ซีรี่ย์ด้ามจับพร้อมระบบฉีดน้ำหล่อเย็น

Y-Pro Series

มุมเม็้ดมีด 25° องศาสำหรับงานกลึงขึ้นรูป

FixRTurn

เม็ดมีดทรงกลม และด้ามจับ ถอดเปลี่ยนเม็ดมีดได้โดยไม่ต้องใช้สกรู

DimpleFX

เม็ดมีดเซรามิกออกแบบพิเศษสำหรับงานกลึงอัตราป้อนสูงเหล็กหล่อ

TurnTenFeed

นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเฉือน และความคุ้มค่าของเครื่องมือ

TurnFeed

เครื่องมือสำหรับงานกลึงด้วยระดับอัตราป้อนสูงพิเศษ

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th
Line : @ptsc