แจ้งอัพเกรดเม็ดมีดกลึง Kennametal

เนื่องจากทาง Kennametal ได้แจ้งว่าจะมีการยกเลิกเม็ดมีดเกรดเก่า ให้เป็นเกรดใหม่ Beyond Drive เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า และ อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม โดยรายการอัพเกรดจะอยู่ด้านล่าง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำปรึกษาในการเลือกใช้เม็ดมีดกลึง เรามีบริการให้คำปรึกษาแก่ท่าฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อเราวันนี้

 • DNMG150408RN เกรด KC9140 อัพเกรดเป็น KCP30B
 • CNMA120412 เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • WNMA080412 เกรด KC9320 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • CNMG120408MN เกรด KC9140 อัพเกรดเป็น KCP30B
 • SNMA120412 เกรด KC9325 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • TNMG160408UN เกรด KC9320 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • CCMT060204MF เกรด KC9240NEW อัพเกรดเป็น KCM25B
 • CCMT09T304MF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • WNMG080408MN เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • WNMA080408 เกรด KC9320 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • WNMG080408MN เกรด KC9140 อัพเกรดเป็น KCP30B
 • TPMT090204LF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • TCMT16T308MF เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • VNMG160408UN เกรด KC9320 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • WNMA060408 เกรด KC9325 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • SNMG120408FN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • CNMG160612UN เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • WNMG080408UN เกรด KC9320 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • TNMA220408 เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • WNMG080404FN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • VBMT160408LF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CCMT09T304LF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • TNMG160412RN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • DNMG150408MN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • SNMM190616RH เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CNMG090304FN เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • CPMT09T308MF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • TCMT220408LF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • TNMG220408RN เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • WNMG080412MN เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • VNMG160408RN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • TNMA160412 เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • WNMG080412UN เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • CNMG160608MN เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CNMG120408RN เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CCMT09T308LF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CCMT120408LF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • WNMA080408 เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • CPMT060204LF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • DNMG150604FN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • DCMT11T308LF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • DNMG110408RP เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • WNMG060404FW เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • CCMT060204MF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CCMT09T308LF เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • VBMT160404LF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • TNMG160408MN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • CCMT060204LF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • VNMG160404UN เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • CCMT120408MW เกรด KC9225 อัพเกรดเป็น KCM15B
 • CCMT09T308MF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CCMT09T304MF เกรด KC9320 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • CCMT09T304LF เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • RCMX1003M0RP เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • SCMT09T308LF เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • DNMG150408CT เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • CCMT120408MF เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • DPMT11T308LF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • SNMG120408MN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • CNMG120408UN เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • TPMT110204LF เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • TPMT16T308LF เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • TNMG160404FN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • WNMG080408MW เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • DNMG150604MP เกรด KC9225 อัพเกรดเป็น KCM15B
 • DNMP150608K เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • SNMG190612RP เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • WNMG080408MN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • CNMG160608MN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • VBMT160404LF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • WNMG080408RN เกรด KC9140 อัพเกรดเป็น KCP30B
 • CNMG120408MN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • WNMG080412MN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • DCMT11T304LF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • DCMT11T304LF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • VNMG160404FN เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • VNMG160404MN เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • TNMG160408UN เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • DNMG150404FN เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CNMG120412RN เกรด KC9140 อัพเกรดเป็น KCP30B
 • CCMT060204LF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • TCMT16T304LF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CNMG160612RP เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CNMG160608RP เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CNMG190612RN เกรด KC9140 อัพเกรดเป็น KCP30B
 • TPMT110204LF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • VNMG160408MN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • DNMG150408UN เกรด KC9325 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • DNMG150404FN เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • CPMT09T308LF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • TCMT16T308LF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • WNMG080408FW เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • DCMT11T308MF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • TNMG160404MN เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CNMG160612UN เกรด KC9320 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • DNMG110404FN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • CNMP120408K เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • CNMG120408UN เกรด KC9320 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • CNMG120408MP เกรด KC9245 อัพเกรดเป็น KCM35B
 • CNMA120408 เกรด KC9325 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • DNMG150608MN เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • DNMP150604K เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • SCMT120408LF เกรด KC8050 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • DNMG110408RP เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CNMG120404FN เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • TPMT16T308MF เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • DCMT11T308LF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • TNMG160404MP เกรด KC9225 อัพเกรดเป็น KCM15B
 • TNMG160408RN เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • TNMA160408 เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • SNMG150612MN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • CCMT09T308LF เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • DNMG150608MN เกรด KC9140 อัพเกรดเป็น KCP30B
 • DNMG150604MN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • CCMT060208LF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • VBMT160404LF เกรด KC8050 อัพเกรดเป็น KCM25B
 • WNMG080408UN เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • DNMG110404FP เกรด KC9225 อัพเกรดเป็น KCM15B
 • CNMG120408RN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • TNMG160408MP เกรด KC9225 อัพเกรดเป็น KCM15B
 • DCMT070204LF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • WNMG080408FN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • SCMT09T308MF เกรด KC9320 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • SNMM250724RW เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CCMT120408MF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CNMG190612RN เกรด KC9110 อัพเกรดเป็น KCP10B
 • CNMG120408RP เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • SCMT09T308MF เกรด KC9315 อัพเกรดเป็น KCK15B
 • DNMG150608UN เกรด KC9325 อัพเกรดเป็น KCK20B
 • SNMG120408FP เกรด KC8050 อัพเกรดเป็น KCM25B
 • TNMG160408RP เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • TNMG160404FN เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • CNMM160612RM เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • TNMG160408FN เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B
 • TPMT110204LF เกรด KC9125 อัพเกรดเป็น KCP25B

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th