AR ACCOUNTANT 1 อัตรา

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด (PTSC)

    ก่อตั้งเมื่อปี 2538 เพื่อรวบรวมและจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพชั้นนำระดับโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับใช้และตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ และกลุ่มอื่นๆ
มากกว่า 20 ปีที่บริษัทได้จัดจำหน่ายเครื่องมือที่เกี่ยวกับตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ เม็ดมีดกลึง อินเสิร์ท คาร์ไบด์ ดอกเอ็นมิล ดอกสว่าน ดอกต๊าป เครื่องมือวัด หัวโพรบ CMM เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านคอยให้บริการด้านเทคนิค พัฒนาการใช้เครื่องมือเพื่อบรรลุ จุดประสงค์ของลูกค้า อาทิ การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตโดยได้ร่วม กับบริษัทผู้ผลิตที่สำคัญต่างๆ ระดับโลก ดังนี้Metal Cutting Tools Brand: Kennametal, YG-1, AMEC, Vargus, Baublies, Dorian
Metrology Brand: Renishaw, Verisurf, Zygo, Vision Engineering, Digital Way, Blankenhornบริษัทมีความต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วมงาน เพื่อพัฒนาและก้าวหน้าร่วมกัน

Job Description

1.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
2.เตรียมเอกสารวางบิล และ รับเช็ค เพื่อวางบิลรับเช็คได้ตรงกำหนดเวลา
3.ติดตามลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ตรงเวลา
4.จัดทำรายงานวิเคราะห์ลูกหนี้ รายสัปดาห์และรายเดือน
5.จัดทำรายงานภาษีขาย
6.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน
7.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
8.สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินการบัญชีหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน 1 – 2 ปี
3.หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีลูกหนี้และสินทรัพย์ถาวรจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีทักษะการสื่อสาร และการจัดการที่ดี
5.มีความสามารถในการจัดระดับความสำคัญของงาน และทำงานที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด
6.มีความกระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก
7.มีความยืดหยุ่น ตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์สุจริต
8.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9.รักการเรียนรู้

Benefits:

 

1.เงินโบนัส
2.ชุดฟอร์มบริษัท
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
5..ท่องเที่ยวประจำปี
6.เงินสนับสนุนในโอกาสต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ ฯ

กรุณาส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ :

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด (ฝ่ายบุคคล)
88 อาคารนิมิตกุล ชั้น 3 ซ.พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร: 0-2370-4900 Fax. 0-2370-4920, 0-2370-4921
Email: admin@ptsc.co.th