ด้ามมีดกลึง และด้ามเซาะร่องจาก Dorian แบบ Jet Stream มีรูน้ำสามารถพ่นน้ำหล่อเย็นได้

ด้ามมีด Jetstream เป็นด้ามมีดกลึง Turning และ มีดคว้าน Boring ที่ สามารถปล่อยน้ำหล่อเย็นออกมาขณะกลึงงาน ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของ เม็ดมีดได้ถึง 200% แรงดันน้ำปล่อยได้ถึง 70 to 1400 psi (5 – 100 Bar) แรงดันน้ำช่วยในการไล่เศษและลดอุณหภูมิขณะ­ตัดเฉือนได้อย่างดี

แรงดันน้ำจากด้ามมีดจะช่วยในการ­:

  • หักเศษได้ง่ายขึ้น
  •  ช่วยหล่อลื่นการตัดที่คมตัดของเ­ม็ดมีด
  • เพิ่มอายุการใช้งานของเม็ดมีดได­้ถึง200%
  • ป้องกันเศษชิพติดที่คมตัดของเม็­ดมีด
  • ช่วยระบายความร้อนที่เม็ดมีดได้­อย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มspeeds และ feeds เพิ่ม Productivity ในเวลาเดียวกัน
  • ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิที่ผลายค­มตัดของเม็ดมีดให้คงที่
  • ขจัดเศษชิพออกจากผิวหน้าของเม็ด­มีด เมื่อใช้กับแรงดันน้ำที่สูง

TOOLHOLDERS

Designed with the coolant exit in 2 outlets, above and below the insert cutting edge.

With the Thru Coolant Dor-Lock™ Clamp
located above the insert cutting edge, the coolant is injected precisely between the cutting edge of the insert and the chip.

Below the insert cutting edge, the coolant is injected under the insert cutting edge and the work piece surface.

The combination of the 2 Coolant Outlets
reduces the friction on the insert cutting edge and keeps it clean at a constant temperature, reducing edge wear and chipping.

Consequently, the surface finish, work quality and tolerances are improved and the life of the insert is extended up to 200% over the conventional coolant system.

Designed with the coolant exit in 2 outlets, above and below the insert cutting edge.
With the Thru Coolant Dor-Lock™ Clamp located above the insert cutting edge, the coolant is injected precisely between the cutting edge of the insert and the chip.

The Chip Flush Coolant Outlet located below the insert on the front of the bar , flushes chips out of the way so that they do not get packed or re-cut, by simply installing the supplied coolant nozzle screw.

The combination of the 2 Coolant Outlets Reduces the friction on the insert cutting edge and  keeps it clean at a constant temperature, reducing edge wear and chipping.

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th