Dovetail Cutters

DC1750-M 45° Dovetail Cutter w/ Inserts (25mm Shank Diameter)
DC1750-I 45° Dovetail Cutter w/ Inserts (1″ Shank Diameter)
DC1750-B Dovetail Cutter Insert
DC1750-45 45° Dovetail Cutter (1″ Shank Diameter)

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th