PTSC มอบผลิตภัณฑ์คัตติ้งทูลตัดเฉือนโลหะ แก่ ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง

PTSC มอบผลิตภัณฑ์คัตติ้งทูลตัดเฉือนโลหะ แก่ ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เพื่อให้ทางวิทยาลัยนำไปใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566
.
PTSC ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ จนไปถึงเมื่อต้องปฏิบัติงานจริงในอนาคตอีกด้วย