PTSC มอบผลิตภัณฑ์คัตติ้งทูลตัดเฉือนโลหะ แก่ ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง

PTSC มอบผลิตภัณฑ์คัตติ้งทูลตัดเฉือนโลหะ แก่ ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เพื่อให้ทางวิทยาลัยนำไปใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2022
PTSC ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ จนไปถึงเมื่อต้องปฏิบัติงานจริงในอนาคตอีกด้วย
งานประชาสัมพันธ์ วท.กาญจนาภิเษก มหานคร

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th
Line : @ptsc