PTSC เปิดตัวบริการใหม่ช่วยเปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษา Cooling Tower ยี่ห้อ Shinwa

PTSC เปิดตัวบริการใหม่ช่วยเปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษา Cooling Tower ยี่ห้อ Shinwa และปั๊มน้ำ Ebara, Thebe ที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ
ก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนว่า Cooling Tower เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลดอุณหภูมิของน้ำหรือสารที่มีอุณหภูมิสูง
โดยใช้อากาศเย็นเป็นสื่อกลางในการเปลี่ยนความร้อนกับอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า โดยมีการระบายความร้อนไปทางอากาศ

เพื่อให้น้ำหรือสารมีอุณหภูมิลดลง โครงสร้างของ Cooling Tower ประกอบด้วยส่วนหัว Cooling Tower และส่วนตัวของ Cooling Tower (Filler)

Cooling Tower ทรงเหลี่ยม:

 

 • ข้อดี: Cooling Tower ทรงเหลี่ยมมักมีพื้นที่ผิวที่มากกว่า Cooling Tower ทรงกลม ซึ่งทำให้มีการสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศที่มากขึ้น

ทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ข้อเสีย: Cooling Tower ทรงเหลี่ยมอาจมีการแก้วนโครงสร้างบนพื้นที่น้อยกว่า Cooling Tower ทรงกลม

และอาจจำเป็นต้องมีการใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากขึ้น

 

Cooling Tower ทรงกลม:

 

 • ข้อดี: Cooling Tower ทรงกลมมีความแข็งแรงและความสามารถในการระบายความร้อนที่ดี สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ง่าย
 • ข้อเสีย: Cooling Tower ทรงกลมมีพื้นที่ผิวที่น้อยกว่า Cooling Tower ทรงเหลี่ยม ซึ่งอาจทำให้มีการสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศน้อยลง

ทำให้กระบวนการระบายความร้อนอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

 

การเลือกใช้ Cooling Tower ทรงเหลี่ยมหรือไม่ใช้ทรงกลมควรคำนึงถึงพื้นที่ในการติดตั้ง ความต้องการในการระบายความร้อน

และประสิทธิภาพที่ต้องการให้กับระบบทำความเย็น ถ้ามีพื้นที่ที่มากพอและต้องการการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง

อาจพิจารณาเลือกใช้ Cooling Tower ทรงเหลี่ยม แต่ถ้ามีพื้นที่จำกัดและต้องการความแข็งแรงและการระบายความร้อนที่ดี

อาจเลือกใช้ Cooling Tower ทรงกลมแทน ควรศึกษาข้อดีและข้อเสียของทั้งสองรูปทรงและนำมาคำนึงถึงการใช้งานในสภาพแวดล้อมของคุณอย่างเหมาะสม

 

 

เมื่อพิจารณา Cooling Tower ของ Shinwa เทียบกับคู่แข่ง การให้คำตอบเกี่ยวกับว่า Shinwa Cooling Tower ดีกว่าคู่แข่งอย่างไรนั้น

อาจขึ้นอยู่กับมุมมองและคุณสมบัติที่เราต้องการให้ Cooling Tower นั้นดำเนินการและทำงาน โดยเราจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้:

 

 1. ประสิทธิภาพในการทำความเย็น: การวัดประสิทธิภาพในการทำความเย็นของ Cooling Tower ของ Shinwa นั้นจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องการกระจายความเย็นใน Fillers โดยต้องมีการกระจายอย่างทันสมัยเพื่อให้น้ำมีพื้นที่ผิวที่มากพอสำหรับการสัมผัสกับอากาศเย็นและทำให้เกิดกระบวนการส่งความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ความร้อนที่ได้จากกระบวนการนี้ก็จะส่งผ่านอากาศที่กำลังไหลเข้ามาใน Cooling Tower อีกครั้ง การกระจายความเย็นและการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่มีอยู่ใน Cooling Tower นี้มีผลต่อประสิทธิภาพของ Cooling Tower ทั้งหมด

 

 1. ความทนทานและอายุการใช้งาน: ความทนทานของ Cooling Tower ของ Shinwa อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เลือกใช้กว่าคู่แข่ง การใช้งาน Cooling Tower ตลอดเวลาในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความร้อนหรือมีความกดอากาศที่สูงอาจมีผลกระทบต่อความทนทานของ Cooling Tower และอาจทำให้อายุการใช้งานลดลง ในกรณีที่ Cooling Tower ของ Shinwa ออกแบบมาเพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ก็อาจทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าคู่แข่ง

 

 1. ราคาและประสิทธิภาพต่อราคา: การเปรียบเทียบราคาของ Cooling Tower และประสิทธิภาพของการทำความเย็นที่ได้รับสำหรับราคาที่จ่ายควรเป็นอย่างใกล้ชิด ถ้า Cooling Tower ของ Shinwa มีราคาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สูง อาจทำให้กลุ่มผู้ใช้งานเลือกใช้กว่าคู่แข่งที่มีราคาสูงกว่าหรือมีประสิทธิภาพที่น้อยกว่า

 

 1. การปรับตั้งให้เหมาะสม: ในบางกรณี Cooling Tower ของบริษัทต่างๆอาจออกแบบมาให้สามารถปรับตั้งให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน

การล้าง filler ของคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมากเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำความเย็นและความปลอดภัยของระบบทำความเย็น สาเหตุที่การล้าง filler เป็นเรื่องสำคัญมีดังนี้:

 1. ลดการสะสมของสารสกปรก: เมื่อคูลลิ่งทาวเวอร์ทำงานนาน ๆ จะมีสารสกปรกหรือคราบตะกอนที่สะสมอยู่ใน filler ที่ทำหน้าที่ระบายความร้อน การล้าง filler จะช่วยล้างสารสกปรกนี้ออกไป ทำให้มีการสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ระบบทำความเย็นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากขึ้น
 2. ลดการเกิดความร้อนเกิน: การสะสมของสารสกปรกที่ใน filler อาจทำให้พื้นที่สำหรับการสัมผัสกับอากาศเกิดการลดลง ทำให้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศน้อยลง ซึ่งทำให้ความร้อนในน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์เพิ่มขึ้นและทำให้ระบบทำงานหนักขึ้น การล้าง filler ทำให้เกิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนมากขึ้น ลดความร้อนในน้ำและทำให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ป้องกันการเกิดภาวะที่น้ำส่งกลับ: เมื่อมีคราบตะกอนหรือสารสกปรกสะสมใน filler อาจทำให้ท่อน้ำที่ส่งกลับไปยังระบบทำความเย็นมีการตีกลับ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นลดลง การล้าง filler จะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบทำความเย็นที่เกิดจากการตีกลับของน้ำส่งกลับ
 4. ความปลอดภัย: การทำความสะอาดและล้าง filler เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย ถ้ามีสารสกปรกหรือคราบตะกอนสะสมใน filler อาจทำให้เกิดการสะเทือนน้ำในระบบทำความเย็น ซึ่งอาจทำให้ระบบมีการเกิดภาวะเปิดดูดอากาศ หรือทำให้คูลลิ่งทาวเวอร์ทำงานไม่เป็นอย่างปลอดภัย การล้าง filler จึงเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของคูลลิ่งทาวเวอร์

สรุปคือ การล้าง filler ของคูลลิ่งทาวเวอร์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาประสิทธิภาพในการทำความเย็น ลดความเสียหาย และเพิ่มความปลอดภัยในระบบทำความเย็น

“SHINWA” คูลลิ่งทาวเวอร์ แบบ CROSS FLOW ทรงเหลี่ยม – SDC-U / SNC-U
Cooling capacity range : 50 cooling ton~1200 cooling ton per cell
Various option parts

 รุ่น SDC/SNC (ใบรับรองจากสถาบัน JCI)

 • ประสิทธิภาพสูงสุด: ตามรูปแบบการออกแบบและการเลือกของเรา เราภูมิใจนำเสนอประสิทธิภาพการระบายความร้อนของหอหล่อเย็นที่ 100%

และเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าโดยขนาดของหอคอยนั้นสมเหตุสมผล ปริมาตรของสารเติมและปริมาณอากาศมีระยะขอบเพียงพอ

 • ความกะทัดรัด ที่ประหยัดพื้นที่ และน้ำหนักเบา: ด้วยการพัฒนาใหม่ เช่น เครื่องกำจัดชนิดเติม ที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอกพัดลมรูปทรงกรวยถูกสร้างขึ้นมา
 • การผสมผสานของพัดลมที่มีเสียงรบกวนต่ำมาก ช่วยลดพื้นที่และพื้นที่ในการติดตั้ง รวมทั้งน้ำหนักแห้งและเปียกประมาณ 20% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน  
 • บำรุงรักษาง่ายกว่า: ตัวลดความเร็วใหม่พร้อมสายพานแบบลิ่มมีขนาดกะทัดรัดและง่ายต่อการบำรุงรักษา นอกจากนี้ อ่างน้ำด้านล่าง FRP มีความลาดเอียงเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย
 • ลดเวลาการติดตั้ง : สามารถเป็นแบบ Semi-assembly unit (ตัวเครื่อง + พัดลม) เพื่อจัดส่งได้ ดังนั้นเวลาในการติดตั้งที่ไซต์จะลดลงอย่างมาก
 • การประหยัดพลังงาน.
  อัตราการสูญเสียของ drift loss ต่ำ: เราออกแบบ drift loss ต่ำ เพื่อป้องกันการสูญเสียการลอยตัวของน้ำให้เหลือน้อยกว่า 0.005%

ของอัตราการไหลของน้ำหมุนเวียน และออกแบบให้ผสานรวมกับการเติม PVE แบบแข็งเพื่อประหยัดพื้นที่ในการบำรุงรักษา
การจัดวางท่อแบบบิลด์อิน: เราไม่แนะนำให้วางท่อแบบบิลด์อินเพื่อลดต้นทุนและการติดตั้งเฉพาะ (มีการจัดวางท่อภายนอก)

 • ค่าบำรุงรักษาที่ทนทานและต่ำ: การควบคุมคุณภาพสูงสำหรับการผลิตชิ้นส่วน มาตรฐานของชิ้นส่วนเหล็กของเรามีการชุบกัลวาไนซ์

แบบจุ่มร้อน เพื่อเพิ่มความทนทาน   ตัวเครื่องผลิตจาก FRP วัสดุที่ไม่กัดกร่อน

บริการของ PTSC รวมถึง:

 • การตรวจสอบและประเมินสภาพของ Cooling Tower และปั๊มน้ำเพื่อให้คุณทราบถึงสภาพปัจจุบันและการทำงานของอุปกรณ์
 • บำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ที่มีปัญหาใน Cooling Tower และปั๊มน้ำ
 • การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหายใน Cooling Tower และปั๊มน้ำ
 • การดูแลและบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ประจำเพื่อประสิทธิภาพที่สูงของ Cooling Tower และปั๊มน้ำ

ทีมงานของเรามีความรู้และความชำนาญที่แท้จริงในการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนของคุณ

ให้คุณมั่นใจได้ว่า Cooling Tower และปั๊มน้ำของคุณจะทำงานอย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

โทรหาเราเพื่อรับบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการดูแลและบำรุงรักษา Cooling Tower ยี่ห้อ Shinwa และปั๊มน้ำ Ebara, Thebe

และยี่ห้ออื่น ๆ ได้ที่

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th
Line : @ptsc