Technical Support Engineer (Metrology) วิศวกรด้านเทคนิค 2 อัตรา

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด (PTSC)

    ก่อตั้งเมื่อปี 2538 เพื่อรวบรวมและจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพชั้นนำระดับโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับใช้และตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ และกลุ่มอื่นๆ
มากกว่า 20 ปีที่บริษัทได้จัดจำหน่ายเครื่องมือที่เกี่ยวกับตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ เม็ดมีดกลึง อินเสิร์ท คาร์ไบด์ ดอกเอ็นมิล ดอกสว่าน ดอกต๊าป เครื่องมือวัด หัวโพรบ CMM เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านคอยให้บริการด้านเทคนิค พัฒนาการใช้เครื่องมือเพื่อบรรลุ จุดประสงค์ของลูกค้า อาทิ การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตโดยได้ร่วม กับบริษัทผู้ผลิตที่สำคัญต่างๆ ระดับโลก ดังนี้Metal Cutting Tools Brand: Kennametal, YG-1, AMEC, Vargus, Baublies, Dorian
Metrology Brand: Renishaw, Verisurf, Zygo, Vision Engineering, Digital Way, Blankenhornบริษัทมีความต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วมงาน เพื่อพัฒนาและก้าวหน้าร่วมกัน

Job Description:
 • ศึกษาและเข้าใจในสินค้าของทางบริษัทเป็นอย่างดี
 • สอน อบรม อธิบาย ให้ความรู้ ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและเทคนิคต่างๆ ให้แก่ ลูกค้า วิศวกรขาย และเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้อย่างละเอียดและถูกต้อง
 • เข้าพบลูกค้า และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ บนเครื่องจักร CNC ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • เขียนโปรแกรม CNC เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • วิเคราะห์ สรุปผล และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นๆของบริษัทได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าได้อย่างดี ถูกต้องและรวดเร็ว
 • จัดทำรายงานต่างๆ
 • รับผิดขอบและปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรม CNC, G Code และใช้ Control Fanuc, Mitsubishi ได้
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC
 • มีพื้นฐานด้านไฟฟ้า
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน สื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
 • บุคลิกดี สื่อสารดี รักงานบริการ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
Benefits:
 • เงินโบนัส
 • เงินรางวัลพิเศษ (กรณีทำยอดขายได้ตามสินค้าที่นโยบายบริษัทกำหนด)
 • เงินชดเชยลาพักร้อน (กรณีไม่ใช้ลาพักร้อน)
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าเสื่อมรถยนต์
 • ค่าโทรศัพท์
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ลูกจ้าง 15% : นายจ้าง 15%)
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท / ปี (ส่วนเกินจากเบิกประกัน)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • เงินสนับสนุนในโอกาสต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ ฯ

กรุณาส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ :

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด (ฝ่ายบุคคล)
88 อาคารนิมิตกุล ชั้น 3 ซ.พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร: 0-2370-4900 Fax. 0-2370-4920, 0-2370-4921
Email: admin@ptsc.co.th