Key takeaway ของ AddMultiTurn

AddMultiTurn : เปลี่ยนแนวคิดการเดินงานกลึงด้วยรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กลึงหน้า กลึงหลัง กลึงขึ้นรูป และกลึงอัตราป้อนสูง สามารถพลิกแพลงการกลึงได้หลายทิศทางเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้สูงยิ่งขึ้นและประหยัดต้นทุน ซึ่งในปัจจุบันการกลึงอัตราป้อนสูงถอยหลัง ไม่ใช่แนวทางการกลึงใหม่อีกต่อไป  ซึ่งลูกค้าหลายที่เลือกใช้การกลึงถอยหลังเพื่อประสิทธิภาพงานกลึงที่หลากหลาย และลดเวลาการกลึงได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการกลึงแบบเก่า โดยในบทความต่อจากนี้ทังกาลอยด์จะอธิบายแนวทางการออกแบบ ADDMultiturn ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถกลึงงานได้หลากหลายและยกระดับการกลึงขึ้นมาจากแนวทางทั่วไป ที่เคยกลึงมาแต่เดิม 

3 จุดเด่นที่ทำให้ AddMultiTurn คือคำตอบสำหรับการเดินงานกลึงสมัยใหม่ อันดับแรกการออกแบบระบบจับยึดเม็ดมีด แบบ Y-Prism ที่ประสานการจับยึดระหว่างชิมและเม็ดมีดได้อย่างแน่นหนาและเพิ่มความเสถียรระหว่างการกลึงงาน โดยการจับยึดนี้จะช่วย ป้องกันไม่ให้แรงตัดกระทบตำแหน่งเครื่องมือในทุกทิศทาง

ข้อสองปัจจุบันมีเม็ดมีดสองแบบคือ เม็ด C และ V โดยทังกาลอยด์ออกแบบเม็ดมีดให้ใช้งานได้สองด้าน หรือคือเม็ดมีด 6 มุมที่มีมุม  80°  และ 35° ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ลดต้นทุนการตัดเฉือนลงได้เมื่อเทียบกับเม็ดมีด 4 มุมสำหรับงานกลึงทั่วไป (ISO) ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน รูปทรงของเม็ดมีด AddMultiTurn นั้นช่วยให้ผู้ใช้ได้มุมเข้างานที่เล็กกว่าทั่วไปและได้เศษงานที่บางลง จึงช่วยกระจายโหลดและความร้อนไปตามความยาวคมตัดที่ยาวขึ้น ทำให้อายุการใช้งานของเม็ดมีดยาวนานขึ้น

ข้อสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือการเดินงานที่ไวและลดจำนวนครั้งเดินงานที่ไม่จำเป็นออกไป ซึ่ง 1 ทูลสามารถกลึงได้หลายรูปแบบได้แก่ กลึงเดินหน้า (Front Turning)  กลึงถอยหลัง (Back Turning) กลึงขึ้นรูป (Profiling) และกลึงปาดหน้า (Face Turning) ซึ่ง ADDMultiTurn คือ ทูลที่สามารถกลึงได้หลายทิศทาง โดยอาศัยการปรับเส้นทางเครื่องมือให้เหมาะสม ก็จะสามารถลดเวลาในการเดินเปล่าหรือตัดลมลงได้ ซึ่งยกระดับการกลึงได้มากกว่าวิธีการกลึงทั่วไป 

ปัจจุบันมีเม็ดมีดให้เลือกแล้ว สองแบบ คือ เม็ดมีด 6C-TOMG..TM ที่มีมุมปลายคมตัด 80° ออกแบบมาเพื่อการกลึงผิวหยาบจนถึงผิวสำเร็จปานกลาง และเม็ดมีด 6V-TOMG..TSF ที่มีมุมคมตัด 35° เหมาะสำหรับการกลึงผิวสำเร็จ คุณสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยเช่นกัน https://webshop.tungaloy.co.th/ 

ADDMultiTurn เปลี่ยนแนวคิดการเดินงานกลึงด้วยนวตกรรมเม็ดมีดกลึงรูปแบบใหม่

ช่วงอัตราป้อนและความลึกการตัดเฉือน

ระบบจับยึดแบบ Y-Prism

หมดปัญหาเศษพันชิ้นงาน

อายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า!

รายละเอียดด้ามมีดและเม็ดมีด

แนวทางการตั้งค่าการตัดเฉือนชิ้นงาน

ตัวอย่างในการใช้งาน

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th
Line : @ptsc