ดอกเอ็นมิล YG1 รุ่น X-5070 - X5070 NANO SOLID CARBIDE END MILLS

X5070 NANO SOLID CARBIDE END MILLS

DOWNLOAD PDF : DOWNLOAD PDF : 2.71 Mbyte

ดอกเอ็นมิล Endmills » เอ็นมิลรุ่นต่างๆ ของวายจีวัน » X-5070 เอ็นมิลคุณภาพจาก YG-1
YG-1 ตระหนักอยู่เสมอว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนั้น เป็นหนทางที่ดีที่สุดในการลดต้นทุนที่เกิดขึ้น ดังนั้นจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา และจากการค้นคว้าเป็นระยะเวลานาน เราได้สร้างสรรค์ดอกเอ็นมิล รูปแบบใหม่ของการ COATING ที่เรียกว่า X5070 NANO SOLID CARBIDE END MILLS

เอ็นมิล X5070 Series เป็นรูปแบบการ Coating แบบใหม่ที่เหมาะสำหรับกับวัสดุความแข็งสูง (Hard-Material) ที่คัดสรรมาจากวัตถุดิบ และส่วนผสมต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ Endmill โดยเฉพาะ

ด้วยการสร้างสรรค์จากเทคโนโลยีชั้นสูงและเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ความทนทานต่อการกัด และประสิทธิภาพที่สูงที่สุดตามความต้องการของลูกค้าโดยการตอบสนองการผลิตแบบจำนวนขั้นตํ่าไปจนถึงการผลิต Mass Production และจากเทคโนโลยีขั้นสูงของนาโนเทคโนโลยี (NANO-TECHONOLOGY) สามารถคลอบคลุมไปทุกกลุ่มของอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างสมบูรณ์

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th
Line : @ptsc