‘ชลบุรี’ ครองแชมป์ จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2566 ประจำเดือนธันวาคม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยข้อมูลสถิติจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตทั่วประเทศ ในเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 145 โรงงาน การจ้างงานเพิ่มขึ้น 3,969 คน ขณะที่เงินลงทุนรวม 19,649.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่มีเงินลงทุน 17,850.24 ล้านบาท โดยจังหวัดชลบุรี มีจำนวนโรงงานเปิดใหม่มากที่สุด 17 แห่ง และมีเงินลงทุนรวม 1,477.00  ล้านบาท รวมยอดจดทะเบียนโรงงานใหม่ตลอดทั้งปี 1,794 โรงงาน เงินทุนรวม 228,092.30 ล้านบาท จ้างงานเพิ่ม 54,473 คน 

สำหรับจังหวัด 3 อันดับแรกที่ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงงานมากที่สุดในเดือนธันวาคม 2566 ได้แก่  

1) จังหวัดชลบุรี มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 17 แห่ง มีเงินทุนรวม 1,477.00 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 753 คน มีเครื่องจักรรวม 7,453.31 แรงม้า 

2) จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 13 แห่ง มีเงินทุนรวม 679.13 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 248 คน มีเครื่องจักรรวม 1,795.60 แรงม้า

3) จังหวัดระยอง มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 13 แห่ง มีเงินทุนรวม 466.36 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 375 คน มีเครื่องจักรรวม 5,922.86 แรงม้า

โดยหากเปรียบเทียบเฉพาะจำนวนทุนของโรงงานในจังหวัด พบว่า อันดับ 1 คือ สระบุรี มีเงินทุนรวม 5,290.40 ล้านบาท ตามด้วย นนทบุรี 4,607.82 ล้านบาท พระนครศรีอยุธยา 2,183.75 ล้านบาท ชลบุรี 1,477.00 ล้านบาท และ สมุทรปราการ 1,229.04 ล้านบาท

#จดทะเบียนโรงงาน #จดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม #การจดทะเบียนโรงงาน #รง.กรมโรงงาน #โรงงาน #โรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรอ. #จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2566