บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ CADCAMTHAI จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่การผลิตยุคดิจิทัล” ด้วยนวัตกรรมการวัดงาน

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ CADCAMTHAI จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่การผลิตยุคดิจิทัล” ด้วยนวัตกรรมการวัดงาน
แบบ OMV Entering Digital Transformation with
On-Machine 3D Verification

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.00-15.30 น.
ณ บริษัท เรนิชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงทะเบียนฟรี
ที่นั่งมีจำนวนจำกัด!

กำหนดการ
Agenda
09.30-10.00: Registration
10.00-10.15: Welcome Speech
10.15-10.30: Introduction to Renishaw
10.30-11.00: Renishaw OMP400 Machine Probe
11.00-12.00: Autodesk PowerINSPECT OMV
12.00-12.15: 3D Scanners Solution
12.15-13.15: LUNCH
13.15-14.15: Workshop on Machine/Tooling by
PTSC/3D Scanners
14.15-14.45: Conclusion and Inspection Report
14.45-15.30: Q&A and Lucky Draw!

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th
Line : @ptsc