END-TO-END PROCESS METROLOGY DATA CAPTURE is invaluable for improvement of manufacturing processes. It allows to predict, identify process errors before they happen V. TH

กระบวนการควบคุมคุณภาพที่แม่นยำ หัวใจหลักของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแห่งโลกอุตสาหกรรม IIoT

ระบบมาตรวัดวิทยาและการเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตแบบ end-to-end ถือเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถคาดการณ์ ระบุ และแก้ไขข้อผิดพลาดของกระบวนการก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งกระบวนการผลิตแบบ end-to-end ในระบบดิจิทัลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดการพึ่งพาทักษะเฉพาะ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัด Renishaw ของเรามีส่วนสำคัญต่อหลากหลายอุตสาหกรรมอาทิ การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน รถยนต์ จักรยานยนต์ อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ในครัวเรือน และ อุตสาหกรรมทั่วไป อีกมากมายหลายหลากประเภท และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับความเชื่อใจ ใช้โดยผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ทั้งในไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

Equator gauging system ช่วยลดเวลาในการวัดและคอนเฟิร์มชิ้นงานเมื่อออกจากเครื่องจักรใน Shop floor ได้ทันที

Renishaw Equator เป็นเครื่อง gauging system ที่ช่วยลดเวลาในการวัดและคอนเฟิร์มชิ้นงานเมื่อออกจากเครื่องจักร ใน Shop floor ได้ทันทีโดยไม่ต้อง รอคิววัดงานในเครื่อง cmm ที่อยู่ในห้อง QC โดยซอฟต์แวร์สามารถ intergrade ได้เข้ากับ Robot และเครื่องจักร CNC ในการทำงานแบบ automation ค่าที่วัดได้สามารถลิงค์กลับ Report เพื่อทำ การแยกงานดีและงานเสียได้อย่างแม่นยำ 100%
ในกรณีที่ลูกค้ามีงานหลายโมเดลตัวซอฟแต์แวร์ของ Renishaw Equator สามารถสร้างโปรแกรมแต่ละตัวเก็บไว้ ใน database และเปลี่ยนแค่ตัว Stylus กับ Clamping Fixture ที่เป็นระบบโมดูล่า ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเปลี่ยน fixtures ทั้งชุด เมื่อมีการเปลี่ยนโมเดลใหม่

การบริการอันยอดเยี่ยมที่ช่วยสนับสนุนลูกค้าให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

PTSC เรามีวิศวกรฝ่ายเทคนิค ที่สามารถติดตั้ง ไม่ว่าคุณจะซื้อโดยตรงจาก Renishaw หรือผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ เรามีวิศวกรที่มีทักษะสูงทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศอาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร ฮ่องกงที่พร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านของการติดตั้งระบบและการว่าจ้างระบบในเชิงของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM เรามีแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะขายเป็นการซื้อครั้งเดียว หรือครอบคลุมโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการสนับสนุน แผนการป้องกันของเราสามารถรวมถึงการยกเครื่องผลิตภัณฑ์ Renishaw บางส่วนหรือทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งเหมาะกับตารางการบำรุงรักษาของคุณเอง” คุณรังสิมันต์ ได้กล่าวปิดท้ายเพื่อยืนยันถึงความเพียบพร้อมในการแก่ผู้อ่าน

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th
Line : @ptsc