Sales Engineer

Sales Engineer วิศวกรขาย 2 อัตรา

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด (PTSC)

    ก่อตั้งเมื่อปี 2538 เพื่อรวบรวมและจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพชั้นนำระดับโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับใช้และตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ และกลุ่มอื่นๆ
มากกว่า 20 ปีที่บริษัทได้จัดจำหน่ายเครื่องมือที่เกี่ยวกับตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ เม็ดมีดกลึง อินเสิร์ท คาร์ไบด์ ดอกเอ็นมิล ดอกสว่าน ดอกต๊าป เครื่องมือวัด หัวโพรบ CMM เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านคอยให้บริการด้านเทคนิค พัฒนาการใช้เครื่องมือเพื่อบรรลุ จุดประสงค์ของลูกค้า อาทิ การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตโดยได้ร่วม กับบริษัทผู้ผลิตที่สำคัญต่างๆ ระดับโลก ดังนี้Metal Cutting Tools Brand: Kennametal, YG-1, AMEC, Vargus, Baublies, Dorian
Metrology Brand: Renishaw, Verisurf, Zygo, Vision Engineering, Digital Way, Blankenhornบริษัทมีความต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วมงาน เพื่อพัฒนาและก้าวหน้าร่วมกัน

Job Description

1. ศึกษาเข้าใจสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดี
2. หาลูกค้าใหม่ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเก็บข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. นัดลูกค้า เพื่อนำเสนอ เก็บข้อมูล และทำการทดลอง
4. จัดทำส่งPlanning และทำReportส่งให้หัวหน้างาน
5. กรณีลูกค้าขอเทส TTR พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการเบิกเทส ติดตามผลเทส ติดตามใบสั่งซื้อจากลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
6. กรณีใบยืม พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอเบิกสินค้า และติดตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด
7. เข้าเทสงานและเดโม่ พร้อมกับทีมเทคนิค
8. ประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ในแผนกอื่นๆของบริษัทอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
9. ติดตามความคืบหน้า ใบเสนอราคา และปิดการขาย
10. ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา และบริการหลังการขายให้ลูกค้า
11. ปฏิบัติงานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12. ปฏิบัติตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ

 

1.เพศหญิง-ชาย
2.อายุ 25-30 ปี
3.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5.(ถ้ามี)ประสบการณ์ด้าน Cutting Tools และ Machine Tools จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
7.บุคลิกดี สื่อสารดี สามารถนำเสนอสินค้าได้ดี ชอบงานขาย และรักงานขายและบริการ
8.มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
9.มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
10.มีทัศนคติดีในการทำงาน
11.(ถ้ามี)ประสบการณ์ด้านการใช้งานโปรแกรม Winspeed และ CRM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
12.Service Mind

Benefits:

1.เงินโบนัส
2.เงินรางวัลพิเศษ (กรณีทำยอดขายได้ตามสินค้าที่นโยบายบริษัทกำหนด)
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าเสื่อมรถยนต์
4.ค่าโทรศัพท์
5.ชุดฟอร์มบริษัท
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
8.เงินสนับสนุนในโอกาสต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ ฯ

กรุณาส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ :

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด (ฝ่ายบุคคล)
88 อาคารนิมิตกุล ชั้น 3 ซ.พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร: 0-2370-4900 Fax. 0-2370-4920, 0-2370-4921
Email: admin@ptsc.co.th